tra sua  

Trà Sữa nho

Giá: 20.000đ/ly
hong tra, luc tra


Sản phẩm cùng loại
Giá: 12.000đ

Trà Sữa Táo

Giá: 20.000đ

Trà Sữa Vải

Giá: 20.000đ

Lục Trà Bạc Hà

Giá: 12.000đ

Trà Sữa Kiwi

Giá: 18.000đ

Trà Sữa Dâu

Giá: 15.000đ

Trà Sữa Đào

Giá: 12.000đ

Trà Sữa Táo

Giá: 17.000đ

Trà Sữa Táo Xanh

Giá: 15.000đ

Trà Sữa Dâu